පෙරවදන

“පෙරවදන” ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය විද්‍යාලීය පුස්තකාලය විසින් ආරම්භ කළ නවතම ප්‍රයත්නයයි.පොත පත පිළිබඳව අලුත් තොරතුරු මෙන්ම එදිනෙදා ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ පළ කෙරෙන සාහිත්‍යමය තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට “පෙරවදන” බලාපොරත්තු වෙයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: