අපේ ඇත්තන්නේ සන්නිවේදන රටා

බේරුම් සලකුණු සංඥා

මහ කැළයේ දඩයමේ යන්නන් අතර විවිධ සංඥා සංකේත සන්නිවේදනයන් ද තිබෙනවා.

බොහෝ විට මී කැඩීමට වන පෙතට යන්නා පළමුව මීයක් සොයාගත යුතුයි.

එවිට ඒ මීය කැඩීමට වෙනත් දිනක එන්නේ නම්, තමා හඳුනාගත් මීයක් නිසා එය අන්‍යයන්ගෙන් වෙන් කර ගැනීමට බේරුම් සලකුණු සටහන් කරනවා.

බේරුම් සලකුණු යනු – තමාට බේරාගත් බව හෙවත් වෙන්කරගත් බව අන්‍යයන්ට ඇඟවීමයි.

ගසක තිබෙන මීයක් නම් පළමුව කරන්නේ එම බෙනය තිබෙන ගසේ බෙනය අද්දර අමු අතු කීපයක් කඩා දැමීමයි.

පසු ව බෙනය තිබෙන ස්ථානයේ ගසේ පොත්ත කපා ඉවත් කරනවා.

එවිට පොත්ත රේඛාවක් හෝ රේඛා කිහිපයක් එනම් සටහනක් පහසුවෙන් අඳුනාගත හැකි ලෙසින් යොදනවා. එවිට ඒ බෙනයේ තිබෙන මීය වෙනත් උදවිය කොටා ගන්නේ නැහැ. එය ජනසම්මත තහංචියක්.

මේ අයුරින් බිමක එනම් හුඹහක මීයක් තිබේ නම් එවිට කරන්නේ කොළ අතු කීපයක් කඩා ඒ කොළ අතු හුඹහ වටේ හිටුවනවා. නැතිනම් කුඩා ලී දඬු දෙකක් කපා එයින් කතිරය හැඩයක් දමනවා. ඒ කතිරය හැඩය මත්තෙ අමු කොළ අත්තක් එල්ලා තබනවා.

මේ ලෙසින් බිම තිබෙන හුඹහේ මීය වෙන්කර ගන්නවා.

මේ බේරුම් සලකුණු හෙවත් තමාට බේරාගත් බව අන්‍යයන්ට ඇඟවීම මේ අවාචික සන්නිවේදනයේ මූලික අරමුණ වෙනවා.

මහින්ද කුමාර දළුපොත

Advertisements

~ by පොත් ගුල on August 25, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: